رضی‌الدین قزوینی

رضی الدین قزوینی از دانشمندان ایرانی قرن یازدهم هجری است.

نام و پیشهویرایش

رضی الدین محمد بن حسن قزوینی عالم و دانشمندی ذو فنون بود که در کلام و فقه و حدیث و تاریخ و شعر مهارت داشت.

اساتیدویرایش

از اساتید وی ملا خلیل قزوینی را باید نام برد.

شاگردانویرایش

یکی از شاگردان وی صدرالدین قزوینی نام داشته که برخی آثار استادش را شرح نموده است.(ریاض الجنه زنوزی، ج۴، ص۵۵۳)

آثارویرایش

رضی الدین قزوینی دارای آثار بسیاری است که از جمله ضیافه الاخوان که ناظر به التدوین یافعی است و در سال ۱۳۹۶ق در قم چاپ شده است. ابطال الرمل، دیوان شعر، رساله نوروزیه، قبله الآفاق، لسان الخواص، میزان المقادیر از دیگر آثار اوست.

عدم اشتباهویرایش

رضی الدین قزوینی را نباید با سید رضی الدین قزوینی از دانشمندان اهل قزوین در قرن ۱۳ یکی دانست.

منسوبان به ویویرایش

صاحب طرائق الحقائق از نوادگان رضی الدین قزوینی است.

منابعویرایش