رمانتیک (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از رمانس)

رمانتیک یا رمانس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: