رمانسک

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

رمانِسک (Romanesque) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: