رمه‌گردانی

به نوعی از کوچ‌گردی عشایر که با اسکان نیمه‌ثابت همراه باشد رَمه‌گَردانی گفته می‌شود.[۳]

یک رمه‌گاه[۱] تابستانه در گودبراندس‌دال،[۲] نروژ.

به عبارتی رمه‌گردانی، دامداری متحرک توسط گروهی است که در اصل یکجانشین و روستانشین است. در اصطلاح، کوچ‌گرد بودن یا کوچ‌نشینی را اسکان متحرک، یکجانشینی را اسکان ثابت و رمه‌گردانی را اسکان نیمه‌متحرک می‌گویند.[۴]

گالش‌ها در گیلان و مازندران نمونه‌ای از دامداران فصلی یا همان رمه‌گردانان هستند.

منابعویرایش