رنگی و پاپا

در اسطوره‌شناسی مائوری، زوج نخستین، رنگی و پاپا(به انگلیسی: Rangi and Papa) (یا رنگینویی و پاپاتوانوکو) در افسانه آفرینش که پیدایش جهان را توضیح می‌دهد، حضور دارند. در برخی از گویشهای جزیره جنوبی رنگی با نام رکی یا رکینویی خوانده می‌شود. [۱]

پاپا و رنگی یکدیگر را سخت در آغوش گرفته‌اند.

منابعویرایش

  1. This article is based largely on the writings of a Te Arawa chief, Wiremu Maihi Te Rangikāheke, who is the author of much of the material in George Grey’s Nga Mahi a nga Tupuna (Grey 1971), originally published in 1854 and later translated into English as Polynesian Mythology (Grey 1956). It should be understood that the version presented here represents just one Māori creation myth among many variants