روانشناسی عامه‌پسند

روانشناسی عامه پسند یا popular psychology مفاهیم و نظریه هایی در مورد زندگی و رفتار ذهنی انسان است که ادعا می کند براساس علم روانشناسی استوار است.

اصطلاح روانشناس پاپ یا عامه پسند، برای توصیف نویسندگان ، مشاوران ، مدرسین و سرگرمی سازهایی که به طور عمومی روانشناس شناخته می شوند، و نه به دلیل اعتبار علمی آنها ، به کار می رود؛ که شیوه ای جهت تجاری سازیِ علم روانشناسی می باشد.

اینطور که به نظر می رسد روانشناسی عامه پسند برای توصیف مفاهیم روانشناختی بیش از حد خام اندیش، ساده، قدیمی، غیرقابل تأیید، بدون حمایت پژوهشی و دارای سوء تعبیر می باشد.

اما ممکن است این اصطلاح برای توصیف تولیدات حرفه ای دانش روانشناختی، که توسط اکثر متخصصان، معتبر و مؤثر تلقی می شود، مورد استفاده قرار گیرد که به شکلی قابل فهم برای عموم مردم در نظر گرفته شده باشد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش