روانکاوی لاکانی

روانکاوی لاکانی به مطالعه و شکل‌گیری ایده‌ها و نظریه‌های روانکاو فرانسوی ژاک لاکان اطلاق می‌شود. روانکاوی لاکانی که با تفسیرِ نوشته های فروید آغاز شد، به نظریه‌ای جدید برای روانکاوی انسان تبدیل شد[۱] و جنبشی جهانی پدید آورد.

فردریک جیمسون معتقد است "کار لاکان باید با پیش‌فرض‌گرفتنِ کل محتوای فرویدیسم کلاسیک خوانده شود ، در غیر این صورت یک فلسفه یا نظام فکری جدید خواهد بود". [۲]

روانکاوی لاکانی با تفسیر مجدد فلسفی / زبانی از آموزه های اصلی فروید آغاز شد . [۳] اینکه بعداً خودش تا چه اندازه به یک مجموعه فکری مستقل تبدیل شد، موضوع بحث و بررسی بوده و هست. خود لاکان به پیروان خود معروف می گوید "به خودتان بستگی دارد که اگر بخواهید لاکانی باشید. من یک فرویدی هستم". [۴]

منابعویرایش

  1. Malcolm Bowie, Lacan (1991) p. 111
  2. M. Hardt/K. Weeks, The Jameson Reader (2000) p. 96
  3. Malcolm Bowie, Lacan (1991) p. 111 and p. 196
  4. Lacan, J., "Overture to the 1st International Encounter of the Freudian Field" in Hurly-Burly, Issue 6, September 2011, p. 18.