علی روحانی وصال شیرازی

(تغییرمسیر از روحانی وصال)

علی روحانی وصال شیرازی (۱۲۵۷-۱۳۳۲) نقاش و خطاط و شاعر ایرانی بود.

زندگیویرایش

او از نوادگان وصال شیرازی و پسر عبدالوهاب یزدانی (خطاط) است. روحانی وصال در شیراز به فراگیری علوم قدیم و فنون ادب پرداخت. در نگارش خطوط شکسته و نسخ و نستعلیق و نیز فن نقاشی مهارت داشت. روحانی وصال دو مرتبه در سال‌های ۱۲۸۸ و ۱۲۹۷ شمسی به هندوستان سفر کرد و در شرح این سفرها کتابی به‌نام سفرنامه نوشت. او در سن ۷۵سالگی در شیراز درگذشت.[۱]

آرامگاهویرایش

آرامگاه او در جانب غربی آرامگاه حافظ در شیراز دارای ویژگی‌های خاصی از نظر معماری است.[۲]

آثارویرایش

  • نظم داستان بینوایان ویکتور هوگو
  • گلشن وصال (در شرح حال و آثار دودمان وصال)

منابعویرایش

  1. «علی روحانی وصال».
  2. «پژوهشی در شناخت معماری آرامگاه علی روحانی وصال در شیراز» (PDF).