روحانی (نام خانوادگی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

روحانی یعنی روحی یا منسوب به روح. روحانی یک نام خانوادگی‌ست. افراد شاخص با این نام از این قرارند: