رودخانه حاصبانی

رودخانه حاصبانی از شعبه‌های اصلی رود اردن است. طول رودخانه در داخل خاک لبنان ۲۴ کیلومتر است و سپس به اسرائیل رسیده و در شمال آن کشور با دو رود دیگر پیوند خورده و رود اردن را تشکیل می‌دهد. نام رود حاصبانی به شهر حاصبیا در جنوب لبنان اشاره دارد.

رودخانه حاصبانی
مکان
کشوراسرائیل
ویژگی‌های ظاهری
دهانهرود اردن

رود حاصبانی از دو چشمه در شمال غربی در جبل‌الشیخ و کوه حرمون سرچشمه می‌گیرد.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش