شور گوده

(تغییرمسیر از رودخانه شور گوده)

رودخانه شور گوده در وسط دره کوههای شمالی و جنوبی گوده از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان واقع شده ویکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب است. رودخانه از سمت مغرب رو به مشرق جاری است که در نزدیک بندر خمیر به خلیج فارس می‌ریزد. آب این رودخانه هم که زاینده‌است در فصول عادی شور است.

دهات گودهویرایش

دهات گوده در دوطرف این رودخانه و دامنه کوهها واقع هستند در مسیر این رودخانه که بعضی نقاط باتلاقی است درختان گز فراوان دیده می‌شود.

منابعویرایش

  • محمدیان، کوخردی، محمد، (شهرستان بستک و بخش کوخرد) ، ج۱. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۵ میلادی.
  • عباسی، قلی، مصطفی، «بستک وجهانگیریه»، چاپ اول، تهران: ناشر: شرکت انتشارات جهان معاصر، سال ۱۳۷۲ خورشیدی.
  • سلامی، بستکی، احمد. (بستک در گذرگاه تاریخ) ج۲ چاپ اول، ۱۳۷۲ خورشیدی.
  • بالود، محمد. (فرهنگ عامه در منطقه بستک) ناشر همسایه، چاپ زیتون، انتشار سال ۱۳۸۴ خورشیدی.
  • بنی عباسیان، بستکی، محمد اعظم، «تاریخ جهانگیریه» چاپ تهران، سال ۱۳۳۹ خورشیدی.
  • الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَة اِسلامِیةَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران) الطبعة الثالثة، دبی: سنة ۱۹۹۷ للمیلاد.
  • بختیاری، سعید،، «اتواطلس ایران» ، “ مؤسسه جغرافیایی وکارتگرافی گیتاشناسی، بهار ۱۳۸۴ خورشیدی.