رودخانه مزلقان

رودی در شمال استان مرکزی، ایران

رود مزلقان یا مزدقان (مزدقان چای) در بخش نوبران ساوه قرار دارد و از ریزابه‌های قره چای به شمار می‌آید. این رودخانه از غرب به شرق جریان دارد. میانگین آبدهی سالانه آن ۹۰ میلیون مترمکعب است.

منابع ویرایش

  • عباس جعفری، رودها و رودنامه ایران، انتشارات گیتاشناسی، چاپ نخست، ۱۳۷۶.