رودزیای جنوبی

یک مستعمره سابق در قاره آفریقا


رودزیای جنوبی نام یک مستعمره بریتانیایی در شمال رود لیمپوپو در شمال اتحادیه آفریقای جنوبی بوده‌است. امروزه در این منطقه کشور زیمبابوه واقع شده‌است. این منطقه در سال ۱۹۶۵ استقلال یافت و در سال ۱۹۸۰ این کشور به دست اکثریت آفریقایی تبارش افتاد و به زیمبابوه تغییر نام داد.

مستعمره رودزیای جنوبی

۱۹۲۳–۱۹۵۳
۱۹۶۳–۱۹۶۵
۱۹۷۹–۱۹۸۰
پرچم رودزیای جنوبی
پرچم
موقعیت رودزیای جنوبی
وضعیتمستعمره (پادشاهی متحد)
پایتختسالیسبوری
زبان(های) رایجانگلیسی
حکومتمشروطه سلطنتی
Monarch 
• ۱۹۲۳–۱۹۳۶
جرج پنجم
• ۱۹۳۶
ادوارد هشتم
• ۱۹۳۶–۱۹۵۲
جرج ششم
• ۱۹۵۲–۱۹۸۰¹
الیزابت دوم
Governor 
• ۱۹۲۳–۱۹۲۸
Sir John Robert Chancellor
• ۱۹۵۹–۱۹۶۹²
Sir Humphrey Gibbs
• ۱۹۷۹–۱۹۸۰
Lord Soames
Premier, then Prime Minister 
• ۱۹۲۳–۱۹۲۷
Sir Charles Coghlan
• ۱۹۳۳–۱۹۵۳
Sir Godfrey Huggins
• ۱۹۶۴–۱۹۷۹
یان اسمیت
تاریخ 
۱۸۸۹
• Self-governing colony
۱ اکتبر ۱۹۲۳ (۱۹۲۳)
۱۹۵۳–۱۹۶۳
• UDI
۱۱ نوامبر ۱۹۶۵
۳ مارس ۱۹۷۰
۱ ژوئن ۱۹۷۹
۱۷ آوریل ۱۹۸۰
واحد پولS. Rhodesian Pound
پوند ردزیا
دلار ردزیا
پیشین
پسین
British South Africa Company
Federation of Rhodesia and Nyasaland
Zimbabwe Rhodesia
Federation of Rhodesia and Nyasaland
رودزیا
زیمبابوه
¹ After 3 March 1970, position not recognized by Rhodesian government.
² After November 11, 1965, position not recognized by Rhodesian Government.

منابع ویرایش