رودین (به روسی: Рудин) اولین رمان ایوان تورگنیف نویسنده مشهور روسی است. تورگنیف نوشتن این رمان را در سال ۱۸۵۵ آغاز کرد و برای اولین بار در سال ۱۸۵۶ در مجله ادبی سوورمنیک به چاپ رسید. این کتاب برای آخرین بار با ترجمه محدثه صادقی در نشر نگار تابان وارد بازار شده است.

رودین
Penguin classics cover of Rudin
نویسنده(ها)ایوان تورگنیف
عنوان اصلیРудин in Russian
[rudʲin]
کشورروسیه
زبانروسی
گونه(های) ادبیسیاست، رمان عاشقانه
ناشرسوورمنیک
تاریخ نشر
۱۸۵۶
انتشار به انگلیسی
۱۸۹۴
گونه رسانهچاپی
پیش ازآشیانه اشراف 

منابع ویرایش