رود ساسکاچوان جنوبی

‫ از یخچالهای طبیعی در کوههای راکی در شرق کانادا سرچشمه گرفته و به ساسکاچوان سرازیر می‌شود

رود ساسکاچوان جنوبی یکی از رودهای اصلی کانادا و یکی از دو شاخه رودخانه طویل ساسکاچوان است که در ایالت‌های آلبرتا و ساسکاچوان جریان دارد. این رود با به هم پیوستن دو رود باو و رود الدمن که هردو از کوه‌های راکی در مرز ایالت بریتیش کلمبیا سرچشمه می‌گیرند به وجود آمده و سپس با رودخانه رددیر که به آن می‌پیوندد ادغام شده و مسیر خود را تا پیوستن به رود ساسکاچوان شمالی و تشکیل رود ساسکاچوان ادامه می‌دهد. این رودخانه از شهرهای بزرگی چون ساسکاتون و مدسین هت عبور می‌کند. دانشگاه ساسکاچوان در حاشیه این رود ساخته شده‌است.

Saskatchewan basin map.png
South Saskatchewan River.jpg
نمایی از پل دانشگاه ساسکاچوان بر روی رود ساسکاچوان جنوبی در شهر ساسکاتون