رود عباس‌آباد از رود گنج‌نامه در استان همدان سرچشمه می‌گیرد. این رود پس از مشروب کردن باغات و اراضی اطراف خود، در نزدیکی آبادی گراچقابه به رود خاکو می‌ریزد.[۱]

منابعویرایش

  1. سعیدیان، عبدالحسین (۱۳۶۹)، «استان همدان»، سرزمین و مردم ایران، مردم‌‌‌‌شناسی و آداب و رسوم اقوام ایرانی، تهران: مؤسسهٔ انتشارات علم و زندگی، ص. ۱۱۴۹