پیام ما (روزنامه)

(تغییرمسیر از روزنامه پیام ما)


پیام ما روزنامه سراسری صبح ایران است. این نشریه با شعار «رسانه توسعه پایدار ایران» هر روز در هشت صفحه منتشر می‌شود.[۱]

پیام ما
گونهروزنامه
بنیانگذارنکیسا خدیشی
ناشرموسسه پیام آوران
مدیر مسئولنکیسا خدیشی
سردبیر ارشدامین شول سیرجانی
دبیر خبرعلیرضا کیانپور
دبیر عکسیاسر خدیشی
زبانفارسی
ستادتهران
بازفعال شدنمهر ۱۳۹۹
وبگاه رسمیpayamema.ir
بایگانی برخط رایگانhttps://payamema.ir/payam/pub
Director of Interactiveسینا قنبرپور

پیام ما در دوره جدید انتشار از مهرماه ۱۳۹۹ با سردبیری امین شول سیرجانی در حوزه‌ توسعه پایدار منتشر می‌شود. محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و گردشگری، توسعه انسانی و اجتماعی از اولویت‌های این رسانه است. این روزنامه خاستگاه کرمانی دارد و پیش از سراسری شدن سال‌ها به عنوان رسانه محلی کرمان منتشر می‌شد. [۲]

روزنامه «پیام‌ما» به جز سایت این روزنامه به نشانی www.payamema.ir در فروشگاه اینترنتی https://www.jaaar.com/kiosk/archives/PayameMa و https://www.pishkhan.com/all#PayameMa در دسترس است.

منابعویرایش