روزی عالی در هارلم

روزی عالی در هارلم نام عکسی سیاه و سفید از ۵۷ هنرمند جاز است که در سال ۱۹۵۸ در خیابانی در محله هارلم نیویورک گرفته شد.

روزی عالی در هارلم

این عکس را آرت کین برای مجله اسکوایر گرفت و در سال ۱۹۵۹ در آن مجله چاپ شد.

دربارهٔ این عکس فیلم مستندی در سال ۱۹۹۴ ساخته شد.

بخشی از داستان فیلم ترمینال اثر استیون اسپیلبرگ و بازی تام هنکس به این عکس مربوط است.

هنرمندان حاضر در عکس ویرایش

منابع ویرایش