روز (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

روز مدت زمان یک دوره تناوب حرکت وضعی زمین است.

روز همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: