روسای دوم دهمین پادشاه اورارتو بود. او پس از پدرش آرگیشتی دوم به سلطنت رسید.

روسای دوم
پادشاه اورارتو
سلطنت680-639 پیش از میلاد
پیشینآرگیشتی دوم
جانشینساردوری سوم
فرزند(ان)ساردوری سوم
پدرآرگیشتی دوم
مادرهاسیس

جستارهای وابسته

پانویس

پیوند به بیرون