روسپی‌گری در یونان باستان

روسپی گری در یونان باستان (انگلیسی: Prostitution in ancient Greece) امری رایج در یونان باستان و به‌ویژه در شهر پولیس (یونان) بود و افراد زیادی از زنان و مردان را در روسپی‌خانه‌ها به دور خود جمع‌کرده بود.

پوشش تزئینی یک آینه متعلق به یونان باستان که یک روسپی را در حین هم‌آغوشی نشان می‌دهد.

منابع

پیوند به بیرون