روش لکه جنوبی

روش لکه جنوبی یا (Southern blot) نام یک روش آزمایشگاهی در زیست‌شناسی مولکولی است برای بررسی توالی دی ان ای

علت استفاده از این روشویرایش

روش لکه جنوبی روشی مبتنی بر الکتروفورز که در تست ژنتیکی برای ردیابی حذف‌های (Deletions) بزرگ استفاده می‌شود (که امکان دارد با استفاده از روش‌های تست ژنتیکی مبتنی بر PCR نتوان این حذف‌ها را ردیابی نمود).

نحوه آزمایشویرایش

در این روش دی ان ای را به قطعات کوچکتری میشکنند و از غشایی فیلتر میکنند سپس بر مبنای الکتروفورز و هیبریداسیون با پروب توالی ژنی قطعات DNA را بررسی میکنند. این روش به وسیله بیولوژیست انگلیسی Edwin Southern ابداع شده است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Southern_blot

موسسه تحقیقات سرطان