روضةالصفای ناصری

تاریخ روضةالصفای ناصری کتابی از رضاقلی خان هدایت که در ادامه کتاب روضةالصفا اثر میرخواند نوشته شده و شامل وقایع دوران صفویان، افشاریان، زندیان و قاجاریان تا سال ۱۲۷۳ قمری است.[۱]


منابع ویرایش

  1. علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، ص ۶۶۳