روغن‌ماهی شمالگانی

روغن‌ماهی شمالگانی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: روغن‌ماهی‌سانان
تیره: روغن‌ماهیان
سرده: Arctogadus
گونه: A. glacialis
نام علمی
Arctogadus glacialis

روغن‌ماهی شمالگانی (نام علمی: Arctogadus glacialis) نام یک گونه از راسته روغن‌ماهی‌سانان است.

منابع

پیوند به بیرون