رمانسک

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از رومانسک)

رمانِسک (Romanesque) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: