رمانسک

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از رومانسک)

رمانِسک (Romanesque)

شیوه ای از سخن که ساختارش استوار به داستان نیست بلکه متکی است بر علامت گذاری. رولان بارت بارها گفته بود من رمان نمی نویسم بلکه رمانسک نویس هستم

ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: