رومانوس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

رومانوس ممکن است به یکی از افراد زیر اشاره داشته باشد: