یک روگذر عبارت است از یک پل، جاده، راه آهن یا مشابه آنها که از روی یک راه یا خط آهن دیگر می گذرد. ساختار است که می گذرد بیش از دیگر جاده یا راه آهن باشد. یک روگذر و زیرگذر با هم تشکیل یک تقاطع غیرهمسطح را می دهند.[۱]

روگذر Mohakhali در داکا بنگلادش
روگذری به صورت تقاطع در لس آنجلس.

روگذر در بزرگراه و جادهویرایش

روگذر به معنای جاده یا رمپی است که از روی جاده دیگری عبور می کند. روگذر می‌تواند یک جاده مستقل باشد یا مسیری برای دور زدن و تغییر جهت باشد.

روگذر پیادهویرایش

یک روگذر عابر پیاده به عابران پیاده اجازه می دهد تا با ایمنی و راحتی از جاده های شلوغ و پرترافیک گذر کنند. پل عابر پیاده نمونه ای از روگذرهای پیاده است.

روگذر در راه آهنویرایش

پل های ریلی روگذر به قطار این امکان را می دهند که با سایر خطوط ریلی یا جاده ها تماس نداشته باشند. قطار شهری از همین مزیت برای تردد سریع استفاده می کند.

همچنین نگاه کنیدویرایش

منابعویرایش

  1. Henry K. Evans (1950). "Read the ebook Traffic engineering handbook by Institute of Traffic Engineers". ENGINEERING HANDBOOK, Second Edition 1950. New Haven, Connecticut: Institute of Traffic Engineers. Retrieved 2010-10-09.