رویداد چندورزشی

(تغییرمسیر از رویداد چند ورزشی)

رویداد چند ورزشی یک رویداد ورزشی سازمان‌یافته است که در چندین روز و چندین رشتهٔ ورزشی انجام می‌پذیرد. نخستین، بزرگترین و مهمترین رویداد چند ورزشی در عصر حاضر بازی‌های المپیک است. به دنبال برگزاری المپیک، رویدادهای چند ورزشی منطقه‌ای نیز از آن الگو برداری کردند.

المپیک

دیگر بازی‌ها

فهرست مهم‌ترین رویدادهای چندورزشی