زیرپوش رکابی

نوعی پوشاک که هم توسط زنان و هم مردان همچنین ورزشکاران و به ویژه ورزشکاران دو و میدانی و ورزش سه‌گانه‌استفاده می‌شود
(تغییرمسیر از رکابی)

زیرپوش رکابی، رکابی یا عرق‌گیر است که به شکل بی‌آستین دوخته می‌شود. زیرپوش رکابی هم توسط زنان و هم مردان استفاده می‌شود. همچنین ورزشکاران و به ویژه ورزشکاران دو و میدانی و ورزش سه‌گانه از این پوشش استفاده می‌کنند. دربسیاری از کشورها پوشیدن این لباس به عنوان لباسی غیررسمی در عموم پذیرفته شده است در حالیکه در ایران تنها به عنوان پوششی در فضای خصوصی یا ورزشی به کار می‌رود.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش