رکورد جهانی

رکورد جهانی معمولاً بهترین و مهمترین عملکرد جهانی است که تاکنون در یک توانمندی، ورزش یا فعالیت خاص دیگری ثبت و تأیید شده‌است. کتاب رکوردهای جهانی گینس و سایر نهادهای رکوردهای جهانی رکوردهای قابل توجه بسیاری را جمع‌آوری و منتشر می‌کند.

فرهنگ

مالزی کشوری است که رکوردشکنی در جهان به یک علاقه ملی تبدیل شده‌است.[۱] در هند نیز ثبت و شکستن رکوردها محبوب است.[۲]

منابع

  1. Boulware, Jack (April 2006). "The World Record-Breaking Capital". Wired. Wired Magazine. Archived from the original on 12 January 2016. Retrieved 2008-09-01.
  2. Solanki, Pavankumar. "World Records of India". Genius Foundation. Archived from the original on 11 February 2021.