هریک از ساختارهای غشایی کیسه‌ای‌شکل ریز تشکیل‌دهندهٔ دانگان‌ها در سبزدیسه را ریزکیسه (انگلیسی: Thylakoid) می‌گویند.

یاخته‌های ریزکیسه اجزای متصل به غشاء محفظه در محل واکنش نوری فتوسنتز هستند که مسئول گرفتن و ذخیره‌سازی انرژی از نور خورشید می‌باشند.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش