ریچارد کوکز

ریچارد کوکز (انگلیسی: Richard Cocks‎) (۱۵۶۶–۱۶۲۴) رئیس کمپانی هند شرقی بریتانیا در هیرادو، ناگازاکی، ژاپن، بین ۱۶۱۳ و ۱۶۲۳، از ایجاد تا بسته شدن دائمی آن به علت به ورشکستگی بود. او در زمان اقامت خود در ژاپن، یک دفتر خاطرات بسیار دقیق، مربوط به تاریخ تجاری، وضعیت ژاپن در آن زمان، و فعالیت های تجار انگلیسی در ژاپن نوشت.

منابعویرایش