زادآوری همیارانه

زادآوری همیارانه یا زادآوری همکارانه Cooperative breeding یک نظام اجتماعی که با مراقبت دگروالدینی مشخص می‌شود: فرزندان نه تنها توسط والدین خود مراقبت می‌شوند، بلکه از اعضای گروه اضافی که اغلب یاور (یا یاریگر) نامیده می‌شوند نیز مراقبت می‌شوند.[۱] زادآوری همیارانه طیف گسترده‌ای از ساختارهای گروهی را دربر می‌گیرد، از یک جفت زادآور با یاورانی که از یک فصل قبل فرزندان آنها هستند،[۲] تا گروه‌هایی با چند نر و ماده زادآور (چندجنسی) و یاورانی که فرزندان بالغ برخی هستند اما نه همه. از زادآوران در گروه،[۳] به گروه‌هایی که گاهی یاوران با تولید فرزندان خود به عنوان بخشی از نسل گروه به وضعیت همزادآوری می‌رسند.[۴] زادآوری همیاری در گروه‌های طبقه‌بندی شامل پرندگان،[۵] پستانداران،[۶] ماهیان،[۷] و حشرات رخ می‌دهد.[۸]

منابع

ویرایش
  1. Lukas, D.; Clutton-Brock, T. (2012). "Life histories and the evolution of cooperative breeding in mammals". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 279 (1744): 4065–70. doi:10.1098/rspb.2012.1433. PMC 3427589. PMID 22874752.
  2. Dickinson, Janis L.; Koenig, Walter D.; Pitelka, Frank A. (1996-06-20). "Fitness consequences of helping behavior in the western bluebird". Behavioral Ecology. 7 (2): 168–177. doi:10.1093/beheco/7.2.168. ISSN 1045-2249.
  3. Haydock, J.; Koenig, W. D.; Stanback, M. T. (2001-06-01). "Shared parentage and incest avoidance in the cooperatively breeding acorn woodpecker". Molecular Ecology. 10 (6): 1515–1525. doi:10.1046/j.1365-294X.2001.01286.x. ISSN 1365-294X. PMID 11412372.
  4. Richardson, David S.; Burke, Terry; Komdeur, Jan; Dunn, P. (2002-11-01). "Direct benefits and the evolution of female-biased cooperative breeding in seychelles warblers". Evolution. 56 (11): 2313–2321. doi:10.1554/0014-3820(2002)056[2313:DBATEO]2.0.CO;2. ISSN 0014-3820. PMID 12487360.
  5. Cockburn, Andrew (1998-01-01). "Evolution of Helping Behavior in Cooperatively Breeding Birds". Annual Review of Ecology and Systematics. 29: 141–177. doi:10.1146/annurev.ecolsys.29.1.141. JSTOR 221705.
  6. Jennions, M (1994-01-01). "Cooperative breeding in mammals". Trends in Ecology & Evolution. 9 (3): 89–93. doi:10.1016/0169-5347(94)90202-x. PMID 21236784.
  7. Wong, Marian; Balshine, Sigal (2011-05-01). "The evolution of cooperative breeding in the African cichlid fish, Neolamprologus pulcher". Biological Reviews. 86 (2): 511–530. doi:10.1111/j.1469-185X.2010.00158.x. ISSN 1469-185X. PMID 20849492.
  8. Bourke, Andrew F. G.; Heinze, Jurgen (1994-09-30). "The Ecology of Communal Breeding: The Case of Multiple-Queen Leptothoracine Ants". Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences. 345 (1314): 359–372. Bibcode:1994RSPTB.345..359B. doi:10.1098/rstb.1994.0115. ISSN 0962-8436.