زامبی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

زامبی به مردهٔ متحرک گفته می‌شود و می‌تواند به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: