زبان‌شناسی ساخت‌گرا

زبان‌شناسی ساخت‌گرا (به انگلیسی: Structural linguistics) یکی از رویکردهای نظری در زبان‌شناسی است که زبان را به مثابه یک نظام مورد مطالعه قرار می‌دهد. فردینان دوسوسور را پیشگام زبان‌شناسی ساخت‌گرا می‌دانند؛ این رویکرد مبتنی بر برداشت اروپایی از این مفهوم است.

از سوی دیگر، گروهی از زبان شناسان توصیف گرای آمریکایی را عموماً لئونارد بلومفیلد و پیروانش را نیز که تحت تأثیر رفتارگرایی بودند، در آمریکا ساختگرا نامیده‌اند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش