زبان‌های پاهاری

زبان‌های پَهاری (به دیواناگری: पहाड़ी) شاخه‌ای از زبان‌های هندوآریایی است که گویشورانش در دامنه‌های هیمالیا، از نپال تا اوتاراکند، هیماچال پرادش و جامو و کشمیر در هندوستان می‌زیند. نام این زبان‌ها ریشه در واژهٔ پَهار به معنای کوهستان دارد. زبان‌های پهاری به سه شاخهٔ مرکزی، خاوری و باختری تقسیم‌می‌شوند.

پهاری
पहाड़ी
پراکنش: هند (اوتاراکند، هیماچال پرادش، پنجاب، جامو و کشمیر، سیکیم، بنگال غربی   نپال،  پاکستان (کشمیر آزاد چین (تبت)
تبار:زبان‌های هندواروپایی
زیرگروه‌ها:
خاوری (زبان نپالی)
باختری Dogri–Kangri

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Pahari languages," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pahari_languages&oldid=515229689 (accessed October 7, 2012).