زبان آئر زبانی هندوآریایی است که پیرامون سیصد گویشور دارد، این گویشوران ساکن استان سند پاکستان می‌باشند. برای نگارش آئر از خط عربی بهره‌می‌برند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Aer language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aer_language&oldid=487886036 (accessed October 26, 2012).

پیوند به بیرونویرایش