باز کردن منو اصلی

زبان رمانلویی زبانی است که در روستاهای کولی‌نشین استان کرمان رایج می‌باشد که به گفته اهالی این کولی‌ها از رومانی به قزوین مهاجرت کرده‌اند .

منابعویرایش