زبان لیگوری

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

زبان لیگوری ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: