زتا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

زتا ششمین حرف الفبای یونانی است.

زتا همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: