زفیر

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

زفیر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: