زمان بلژیک

زمان بلژیک زمان رسمی کشور بلژیک است. در بلژیک زمان استاندارد بر اساس زمان زمان اروپای مرکزی (یو تی سی ۰۱:۰۰+) است. بلژیک از واپسین یکشنبه ماه مارس (۰۲:۰۰ CET) تا واپسین روز یکشنبه اکتبر (۰۳:۰۰ CEST) از زمان تابستان (مطابق با فصل تابستان) پیروی می‌کند. تاریخ‌های انتقال زمان بلژیک همانند سایر کشورهای اروپایی است.

مبنای حقوقیویرایش

مبنای قانونی فعلی برای زمان استاندارد در بلژیک قانون ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ با عنوان معرفی زمان جهانی هماهنگ (UTC) به عنوان مبنای زمان قانونی در بلژیک است ( روزنامه رسمی بلژیک، ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸).[۱] در ماده ۲ این قانون بیان شده است که زمان قانونی جهانی +۶۰ دقیقه در هنگام زمستان و +۱۲۰ دقیقه در زمان تابستان است. قانون نو قانون پیشین ۲۹ آوریل ۱۸۹۲ را که زمان وحدت در بلژیک و قانون ۷ فوریه ۱۹۲۰ اصلاح‌کننده آن بود لغو می‌کند.

منابعویرایش

  1. "Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad". www.ejustice.just.fgov.be.