زمان تخمینی رسیدن

زمان تخمینی رسیدن یا ETA زمانی است که یک کشتی، وسایل نقلیه، هواپیما، محموله یا خدمات اضطراری انتظار می رود که در یک مکان خاص وارد شود. یکی از کاربردهای رایج آن در حمل و نقل عمومی است که جابجایی قطارها، اتوبوس ها، هواپیما و غیره می‌تواند به منظور تولید بار تخمین زده شده بر اساس زمان بندی ایستا یا از طریق اندازه گیری شدت ترافیک استفاده شود.