زمان نپال به‌طور رسمی با عنوان زمان استاندارد نپال (NST) نیز نشان داده می‌شود، ۵:۴۵ از ساعت جهانی جلوتر است (یوتی‌سی ۵:۴۵+).

منابعویرایش