زمردی بریس

گونه‌ای از زمردی‌ها
زمردی بریس
وضعیت بقا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: مگس‌مرغ
تیره: مگس‌مرغ
سرده: زمردی‌ها
گونه: C. bracei
نام علمی
Chlorostilbon bracei

زمردی بریس (نام علمی: Chlorostilbon bracei) نام یک گونه منقرض‌شده از سرده زمردی‌ها است.

منابع