زمین‌لرزه ۱۵۵۶ شاآنشی

در تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۵۵۶ در استان شاآنشی در شمال چین زمین‌لرزهای عظیم رخ داد که باور می‌رود مرگبارترین زمین‌لرزه ثبت شده در تاریخ باشد. این زمین‌لرزه شاآنشی و شانشی استان همسایه آن در سمت شرق را لرزانده و به طور تخمینی ۸۳۰٬۰۰۰ نفر را کشته یا زخمی کرد.[۱]

زمین‌لرزه ۱۵۵۶ شاآنشی
زمان (یوتی‌سی)؟؟
رویداد ISC
USGS-ANSS
تاریخ محلی
زمان محلی
بزرگی۸٫۰
ژرفای کانونینامعلوم

منابع

ویرایش
  1. Shaanxi province earthquake of 1556. (2012). Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica.