باز کردن منو اصلی
میزان درصد زمین‌های قابل کشت در کشورهای دنیا (نگاره سمت چپ)

زمین ویژه کشاورزی یا زمین قابل کشت زمینی است که برای شخم زدن مناسب است، چنانکه از زمین چراگاهی و زمین جنگلی دائمی جدا می‌باشد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش