زنان در روزنامه‌نگاری

زنان در روزنامه‌نگاری افرادی هستند که در روزنامه‌نگاری شرکت می‌کنند. وقتی روزنامه‌نگاری به یک حرفه تبدیل شد، دسترسی به مشاغل روزنامه‌نگاری توسط زنان محدود شد و در این حرفه با تبعیض قابل توجهی روبرو شدند. با این وجود، زنان حتی قبل از دهه ۱۸۹۰ در بعضی از کشورها تا قرن ۱۸ به عنوان سردبیر، گزارشگر، تحلیل گر ورزش و روزنامه‌نگار فعالیت می‌کردند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش