زندگی شیرین است

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

زندگی شیرین است ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: