زن‌پوش یا درگ کوئین شخصی است که لباس زنانه می‌پوشد و به نحوی اغراق‌آمیز و معمولاً به منظور سرگرمی رفتارهای زنانه انجام می‌دهد. انواع گوناگونی از هنرمندان زن‌پوش وجود دارند؛ از آنانی که به شکل حرفه‌ای زن‌پوشی می‌کنند تا آن‌هایی که تنها برای یک بار در فیلم‌ها اقدام به پوشیدن لباس زنانه می‌کنند.

چند زن‌پوش در مراسمی در مونترآل
روپال، یکی از مشهورترین درگ کوئین‌ها

زن‌پوش‌های مشهور

اسامی برخی از زن‌پوش‌های مشهور عبارتند از:

زن‌پوش‌ها در فیلم

فهرست برخی از فیلم‌هایی که شخصیت زن‌پوش در آن حضور داشته عبارتند از:

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون